Nieuws

Nieuwsbrieven

In de Nieuwsbrief delen we alles wat ons ter harte gaat. Er staat informatie in over diensten en activiteiten, er staan aankondigingen en verslagen is, …

Lees meer

Agenda

Bijbelavond

Op woensdagavond 8 december is er weer een bijbelavond gepland onder leiding van pastoor Erna. Het is een avond die open staat voor ieder die … >>

Kerstnacht

Jesaja 9:1-6, Titus 2:11-14, Lucas 2:1-20 Stille nacht Het lied met deze titel wordt in kerken niet vaak meer tijdens de dienst gezongen. Te romantisch … >>