Eucharistieviering: Ontslapen van de H. Maagd Maria


  • Datum:

In liefde geborgen

Jezus Sirach 24:7-8 en 10-15, 1 Korinthiƫrs 15:20-26, Lucas 1:46-55

Waarom vieren we eigenlijk het sterven van Maria? In de bijbel staat er niets over. Maar al vroeg in de kerkgeschiedenis begonnen theologen na te denken over de positie en betekenis van Maria in het heilsverhaal. Zij was de mens die God gebaard had, maar toch mens onder de mensen is gebleven, dus anders dan haar Zoon die zowel God als mens was.

Onder de dingen die men over Maria schreef ontstond ook de gedachte dat zij een sterveling was, waarin Gods genade en
nabijheid wel heel duidelijk aan het licht waren gekomen. Belangrijk daaraan was om haar daarmee geen aparte plaats toe te kennen, Maria als veel heiliger en zuiverder dan gewone mensen, maar haar juist te blijven verbinden met gewone feilbare mensen zoals u en ik.

Als Maria dan zo belangrijk is in de ogen van God (Zie het Magnificat!) dan zegt dat ook iets over wie wij kunnen zijn. En als God haar zo liefdevol tegemoet kwam bij haar sterven, dan is dat ook voor ons een belofte.

Als u geen (mogelijk) corona-gerelateerde klachten hebt, kunt u de dienst bijwonen. Weet u welkom!