Elia

Wij zijn binnen onze kerk – de Oud-Katholieke Kerk van Nederland – een statie, dat betekent een parochie in opbouw. Onze gemeenschap is jong: we werden opgericht in 2014 en toen kregen we ook de naam van de heilige Elia. Elia is een grote profeet uit het Oude Testament. Van Johannes de Doper, de man die Jezus doopte, dachten veel mensen dat hij de profeet Elia was die op aarde was teruggekeerd. Men zag in Johannes de Doper dezelfde bevlogenheid, dezelfde soort felle woorden, dezelfde moed om, al was het dan geheel alleen, Gods weg te gaan. Mijdrecht en omstreken hebben al sinds eeuwen aan Johannes de Doper als patroonheilige. Aansluitend bij deze traditie koos de onze statie de naam van zijn voorganger en geestverwant Elia.
Het logo dat voor onze statie werd ontworpen toont een tafereel uit het leven van Elia. Toen God hem op weg stuurde om namens hem te gaan spreken stuurde Hij Elia eerst naar een schuilplaats waar hij kon drinken uit de rivier en waar de raven hem brood en vlees te eten brachten. Zo leefde Elia uit de hand van God. Dat was het eerste dat hij mocht weten (1 Koningen 17:1-6).