Oecumene

Onze statie neemt actief deel aan het IKO (InterKerkelijk Overleg de Ronde Venen). Dit is een platform waarin gelovigen en voorgangers vanuit de Protestantse Gemeentes van Mijdrecht, Wilnis Vinkenveen en Abcoude, het roomskatholiek parochieverband Vecht en Venen en de oud-katholieke statie van Mijdrecht samenwerken en activiteiten ontplooien. Zo wordt er onder andere jaarlijks een gezamenlijk aanbod aan volwassencatechese gepubliceerd en een oecumenische volkskerstzang georganiseerd.