Statiebestuur van de H. Elia

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter: pastoor Erna Peijnenburg
Tel: 06-22131765,
E-mail: erna.peijnenburg@okkn.nl

Secretaris: Mariette Fakkeldij
E-mail:secretaris@derondevenen.okkn.nl

Penningmeester:  Albert Geerdinck
E-mail: penningmeester@derondevenen.okkn.nl
Neven functie: Tweede Synodaal

Bea Dalebout
Tel: 0297-287428
Email: b.dalebout@hotmail.nl
Contactpersoon van contactgroep en catering

Ellen Hilbers
Email: ellenhilbers@hotmail.com

Voor vragen kunt u altijd terecht bij een van
bovenstaande mensen.

Het bestuur bedankt de vrijwilligers voor hun
inzet en enthousiasme!
Wilt u ook een bijdrage leveren als vrijwilliger,
dan kunt u zich melden of informatie krijgen,
bij één van de bestuursleden.